วัฒนธรรมรับจัดโต๊ะจีน

วัฒนธรรมก่อนเริ่มการรับจัดโต๊ะจีน คือการกินเพื่อความกลมเกลียวสร้างความสัมพันธ์ คนจีนมักจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ กินอยู่อาศัยในบ้านเดียวกันที่เรียกว่า “กงสี” จึงทำให้การกินอาหารจะนั่งล้อมโต๊ะอาหารกินกันพร้อมหน้า ญาติพี่น้องลูกหลาน อาหารจึงมีหลากหลายอย่าง โดยใช้ตะเกียบเป็นหลัก อาหารจึงค่อนข้างปรุงสำเร็จกินได้ทันที เนื้อ หมู ปลา ฯลฯ จะเป็นชิ้นเล็กสะดวกในการกิน ทำให้มีข้อสันนิษฐานกันมากมายเกี่ยวกับโต๊ะจีน

ดังโต๊ะที่กลม เพราะต้องการสอนลูกหลาน ให้ต้องรักใคร่กลมเกลียวกัน ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ดูพร้อมเพรียง คือหลักของเต๋า คือความพอดี ของทุกอย่างเป็นกฎเกณฑ์ การรู้จักธรรมชาติของเครื่องประกอบอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ปรุงได้อร่อย เครื่องประกอบ/ผัก เครื่องปรุง ต้องดี โต๊ะจีนจึงต้องกินกันหลาย ๆ คน การกินอาหารจะต้องไม่รีบร้อน จะค่อย ๆ กินทำความรู้จักในรสอาหาร อาหารทุกจานที่เสิร์ฟบนโต๊ะจีนจึงล้วนมีความหมายในทางเป็นสิริมงคล เป็นกุญแจสำคัญของการคบค้าหรือเจรจาธุรกิจกับคนจีนนั้นจึงเรียกว่า “วัฒนธรรมบนโต๊ะอาหาร” หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วัฒนธรรมการดื่มกิน”

ดังนั้นการรับจัดโต๊ะจีน ในปัจจุบันจะเป็นโต๊ะจีนงานแต่ง งานบุญ งานบวช งานปฐมนิเทศ งานอำลาอาจารย์ งานเลี้ยงรุ่น งานปีใหม่ งานวันเด็ก งานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศต่าง ๆ งานมงคล งานอวมงคล งานเลี้ยงบริษัท งานเลี้ยงพระทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงวันเกิด การรับจัดโต๊ะจีนทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ญาติมิตร เพื่อน บุคคล เพื่อสร้างความรู้จักและพูดคุยรู้จักสังคมมากขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *